+38348703888
info@ligaunike.com
 Informata per organizaten 

Liga unike

Drejtor Dren Zatriqi
Kryetar Ilir Trebicka
Anëtarët e bordit drejtues Elvira Dushku
Shaqir Totaj
Vasil Shaka
Korab Llazani
Zyra ekzekutive Dren Zatriqi - Drejtor i Liges Unike
Dren Hasangjekaj - Zyrtar i Marketingut
Nadire Kajashi - Zyrtare e Financave
Adresa Lagja "Arbëria ",Blloku C3 (Faza 2),Rr. Radovan Zogoviq,Hyrja 7 10000 Prishtinë, Kosovë
E-mail info@ligaunike.com
Numri i telefonit +38348703888
Numri fiskal 600206983